#yesstockholmshastbutik

Dela och inspirera

Vi älskar att se våra produkter i sociala medier. Ibland vill vi be om tillåtelse att få dela dessa bilder/filmer i våra egna kanaler.

Finns det en bildtext till bilden kan vi ibland vilja publicera den i sin helhet, ibland behöva redigera den, korta ner den eller ta bort den helt och hållet.

#yesstockholmshastbutik

Tycker du att det är ok att vi använder din bild/film, använder du hashtaggen #yesstockholmshastbutik när du postar bilden eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en fråga om att få använda bilden/filmen. Då godkänner du följande:

Du ger Stockholms Hästbutik AB, ett svenskt företag med organisationsnummer 556786-6883, en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda dina bilder/inlägg, nedan kallad ”bilder”, i vår marknadsföring och/eller reklam, webbplats, sociala medier, nyhetsbrev, e-post, butiksmateriel eller annan marknadsföring, som du har taggat eller svarat med #yesstockholmshastbutik.

Du intygar och försäkrar att du (I) äger alla rättigheter till dina bilder, (II) du har fått tillstånd från alla personer som syns i dina bilder att överföra rättigheterna häri och att (III) användning av dina bilder av Stockholms Hästbutik AB inte bryter mot tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Du fråntar Stockholms Hästbutik AB alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna som är kopplade till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Vidare befriar du och accepterar att hålla Stockholms Hästbutik AB och alla personer som handlar för Stockholms Hästbutik AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till info@stockholmshastbutik.se

Rulla till toppen