Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig¬het med gäl¬lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Stockholms Hästbutik, organisationsnummer, 556786–6883 är personuppgiftsansvarig för be-handlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

I detta dokument beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en en¬skild person.

Vi kan komma att uppdatera informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare. I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Kategori av registrering

Leverantör
Användare
Kund

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis har du rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Vissa rättigheter, t.ex. rätten till dataportabilitet, gäller först från och med den 25 maj 2018.

Dina rättigheter – legal

Kontaktuppgifter

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Stockholms Hästbutik AB. Du kan mejla till kontaktpersonen på adressen info@stockholmshastbutik.se

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Rulla till toppen